Overslaan en naar de inhoud gaan

Gehandicapten Adviesraad Raalte

Gehandicapten Adviesraad Raalte

De Stichting Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte maakt zich
sterk voor een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten. Iedereen
hoort erbij. Dat betekent dat mensen met een beperking vrij kunnen kiezen
waar zij wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Zij moeten kunnen
rekenen op de zorg en ondersteuning die ze daarbij nodig hebben.

De adviesraad wil dit bereiken door:

1. Belangenbehartiging
Per 1 januari 2017 is er een algemene verplichting om gebouwen
en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.
De deskundige vrijwilligers van de Gehandicapten Adviesraad
geven gevraagd en ongevraagd advies. Zo wordt er meegekeken
bij nieuw- of verbouwplannen van openbare gebouwen en ruimten.
De belangenbehartiging neemt deel aan klankbordgroepen van de
gemeente Raalte en andere werkgroepen in de regio. De gemeente
Raalte en de woningbouwverenigingen maken graag gebruik van
deze diensten.

2. Voorlichting
Een groep enthousiaste vrijwilligers geeft voorlichting aan groep acht
van de basisscholen in de gemeente Raalte. De bedoeling van deze
voorlichting is inzicht geven en begrip kweken, over wat het leven
met een beperking inhoudt. Na een inleidend praatje en het tonen
van een video, gaan de leerlingen de praktijk in. Zij leggen een traject
af in een rolstoel en lopen geblinddoekt met een taststok. Ook krijgen
zij meerdere hulpmiddelen te zien die mensen met een beperking
mogelijkheden geven om zich zelfstandig te kunnen redden.

De Gehandicapten Adviesraad geeft, op verzoek, ook voorlichting
aan andere instanties.

Adres
Arendshorst 51
Postcode / plaats
8103 RK
Raalte
Contactpersoon
Maaike Baarslag
Wanneer bereikbaar
Wisselend.
Functie contactpersoon
Secretaris
E-mailadres
info@gehandicaptenadviesraadraalte.nl
Telefoon
0642692578
ANBI status
Ja