Overslaan en naar de inhoud gaan

Adviesraad Sociaal Domein Raalte

Oog voor het sociaal domein door drie getekende poppetjes in geel blauw en groen die elkaar omarmen

De Adviesraad Sociaal Domein Raalte geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, vanuit het perspectief van de inwoners uit de gemeente Raalte en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De adviesraad adviseert over alle aspecten van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over alles wat je als mens in je directe bestaan raakt: werk en inkomen, opgroeien en opvoeden, wonen, zorg en welzijn, inclusie en diversiteit. De Adviesraad Raalte telt 15 leden. De leden van de Adviesraad nemen zitting op basis van hun kennis en ervarings)deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen of vanuit eigen belang. De leden en de voorzitter doen deze activiteiten op vrijwillige basis, zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Adres
geen vaste locatie of adres
Contactpersoon
Dineke Diender
Wanneer bereikbaar
-
Functie contactpersoon
Secretaris
E-mailadres
info@adviesraadraalte.nl
Telefoon
-
ANBI status
Nee