Overslaan en naar de inhoud gaan

Statushouders zoeken vrijwilligerswerk

Statushouders zoeken vrijwilligerswerk

'Gun iedereen de kans en mogelijkheid om een steentje bij te dragen' 

Veel statushouders in de gemeente Raalte hebben nog weinig contact met
andere inwoners. Het kan vanwege cultuurverschillen lastig zijn om de Nederlandse maatschappij en gewoontes te begrijpen en daardoor
goed te integreren.  
 
Statushouders vroegtijdig betrekken bij vrijwilligerswerk is een win-winsituatie. Het geeft statushouders de kans om de Nederlandse taal te oefenen, een sociaal netwerk op te bouwen en een zinvolle dagbesteding te creëren. Voor organisaties betekent de inzet van statushouders meer diversiteit in het vrijwilligersbestand, gemotiveerde vrijwilligers en de mogelijkheid tot het verbinden van mensen die elkaar normaliter niet ontmoet zouden hebben.  
 
Om statushouders een kans te bieden zich als vrijwilliger in te zetten, vragen wij jullie hulp. Heeft jouw organisatie klussen die geschikt zijn om samen met een statushouder uit te voeren? Meld je dan hier aan. Het is hierbij wel van belang dat de statushouder samen kan werken met andere vrijwilligers, zodat deze onder de mensen is en kan oefenen met de taal. Ook goede begeleiding is belangrijk.