Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer websites Dimence Groep

Algemeen

Deze website is eigendom van de Dimence Groep. We zijn bij het samenstellen van de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid te werk gegaan. Toch kunnen we niet uitsluiten dat  sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. We kunnen ook niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Dimence Groep. De Dimence Groep en haar stichtingen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij een arts of behandelaar.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij de Dimence Groep en haar licentiegevers. Iedere bezoeker mag de informatie op de website voor eigen gebruik gebruiken en printen. Het openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie mag alleen met schriftelijke toestemming van de Dimence Groep.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Foto’s op de website zijn eigendom van de Dimence Groep.

Ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen op deze site zijn van patiënten, oud-patiënten of vrijwilligers. Om privacy redenen maken we gebruik van gefingeerde namen en foto’s van patiënten en oud-patiënten.

Foto’s, video’s en afbeeldingen

De foto’s, video's en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen zijn geen patiënten van de Dimence Groep.

Externe links

Deze website bevat, uitsluitend ter informatie, links naar andere websites. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd en staan vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Deze websites worden door andere partijen dan de Dimence Groep en haar stichtingen aangeboden en daarom kan de Dimence Groep niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de privacybescherming op deze websites en voor de daarop aangeboden informatie, interventies of diensten.

Mails

Alle door Dimence Groep verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door een stichting van de Dimence Groep, verzoeken wij  u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. De Dimence Groep is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Het online contactformulier is uitsluitend bedoeld voor het stellen van algemene vragen. Vragen over uw persoonlijke (psychische) situatie behandelen wij niet d.m.v. een antwoord op het contactformulier.

De persoonlijke gegevens die u op deze site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten de Dimence Groep (voor welk doel dan ook), zonder uw toestemming ter beschikking gesteld.

Zie voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens ons privacystatement.

Social Media

Informatie die wordt verstrekt via de social media accounts van de Dimence Groep (Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram) kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling. Een reactie van een hulpverlener (op afstand) betreft altijd algemene informatie of een algemeen advies en is niet bedoeld als consult of behandeling.

U moet zich ook bewust zijn van het feit dat  Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube en Instagram geen privacybescherming bieden. Social media berichten zijn niet te beveiligen tegen inbreuk door derden. U mag geen rechten ontlenen aan berichten die via social media zijn verstrekt.

Stuurt u een bericht via Twitter,  Facebook en/of Instagram aan de Dimence Groep, weet dan dat dit bericht kan worden gedeeld tenzij het gaat om een privé bericht of berichten die voorzien zijn van een slot.

Versie
1.0.1