Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de stichting van de Dimence Groep aan wie u de gegevens heeft verstrekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een stichting van de Dimence Groep.

Uw gegevens worden alleen gebruikt  voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen en uw verleende toestemming in te trekken. In alle bovenstaande gevallen kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan het Privacy statement.

Bewaartermijn

De stichtingen van de Dimence Groep bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Versie
0.1