Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   InteraktContour, Individuele begeleiding
Adres   Landrechtweg 2
Postcode / laats   8103 RB Raalte
Contactpersoon   Marloes Roetert Steenbruggen
Wanneer bereikbaar   maandag woensdag vrijdag
Functie contactpersoon   Individueel begeleider
E-mailadres   m.roetert@interaktcontour.nl
Telefoon   06-83792799
Tweede telefoon   06-12323706
Website   http://www.interaktcontour.nl
Doelstelling organisatie   Het is niet gemakkelijk om na hersenletsel het leven weer op te pakken, of om met een (zware) handicap zo gewoon mogelijk te leven. InteraktContour wil haar cliŽnten laten zien dat het leven met een beperking geen beperkt leven hoeft te betekenen. Samen kijken we naar wat er nog wel kan, zodat men niet blijft steken in de onmogelijkheden. Ons motto is 'Verder met hersenletsel'.
Activiteiten   InteraktContour biedt zorg en begeleiding aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (nah), met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. In woonlocaties, in activiteitencentra en bij mensen thuis via maaatschappelijke ondersteuning.
Sector   Gezondheidszorg & Hulpverlening
Aantal vrijwilligers   0-5
Aantal beroepskrachten   5-10
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger