Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Carinova, locatie De Hartkamp
Adres   Jan van Arkelstraat 15
Postcode / laats   8101 EN Raalte
Contactpersoon   Marian Bergman
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon   CoŲrdinator vrijwilligers en participatie
E-mailadres   m.bergman@carinova.nl
Telefoon   0572-358283
Tweede telefoon   06-51942810
Website   http://www.carinova.nl
Doelstelling organisatie   Verpleeghuis de Hartkamp in Raalte maakt deel uit van Carinova Woonzorg en is een gecombineerd verpleeghuis, reactivering- en dagbehandelingcentrum voor 90 somatische en 65 psychogeriatrische cliŽnten. De Hartkamp geeft deskundige behandeling, verzorging en welzijn aan doorgaans ouderen die om gezondheidsredenen niet meer thuis kunnen zijn. Wij richten ons op de verbetering van het dagelijks leven en van de leefomgeving, waarbij de vraag van de cliŽnt centraal staat. Respect, veiligheid, behoud van zelfstandigheid en een passende leefomgeving zijn belangrijke uitgangspunten. Wij voelen ons verbonden met de specifieke streekcultuur in Salland en spreken de taal van de cliŽnt en diens naasten. De Hartkamp fungeert als expertisecentrum voor langdurige geriatrische zorg.
Activiteiten   Vrijwilligers kunnen zich inzetten bij tal van activiteiten waar bewoners aan deelnemen t.b.v een plezierige dagbesteding. Voorbeelden zijn onder meer: wandelen, marktbezoek, creatieve activiteiten, klassieke muziek, schilderen, tuinieren, soos, bingo, voorlezen, optredens etc. Daarnaast maken vrijwilligers kerkbezoek mogelijk of zijn actief in de woonomgeving van de bewoners door koffie te schenken, maaltijden te begeleiden en persoonlijke aandacht te bieden.
Sector   Gezondheidszorg & Hulpverlening
Aantal vrijwilligers   50 of meer
Aantal beroepskrachten   50 of meer
Scholing   Ja
Vrijwilligerscontract   Ja
Onkostenvergoeding   Nee


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger