Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Carmel College
Adres   Florens Radewijnsstraat 6
Postcode / laats   8101 BW Raalte
Contactpersoon   Ton Nouwens
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon  
E-mailadres   a.nouwens@carmelcollegesalland.nl
Telefoon   0572-348500
Tweede telefoon   NULL
Website   http://www.carmelcollegesalland.nl
Doelstelling organisatie   Het Carmel College Salland is een brede scholengemeenschap voor Praktijkonderwijs, VMBO (incl LWOO), HAVO, Atheneum en Gymnasium, die open staat voor alle leerlingen binnen de regio. Het is een bijzondere school met als basis christelijke waarden, die expliciet aandacht besteedt aan haar grondslag en zingevingvraagstukken. Het Carmel College Salland wil een professionele en lerende onderwijsgemeenschap zijn. De school wil de talenten van elke leerling en medewerker optimaal ontwikkelen in een veilig en inspirerend klimaat en een gezonde werkomgeving, met respect voor elkaar en elkaars eigenheid. Daartoe is er aandacht en zorg voor heel de mens. Waardevol onderwijs, waarbij het leren van de leerling centraal staat, vormt de kern van de onderwijskundige en pedagogische opdracht van de school. Dit is herkenbaar in een brede onderwijskundige, culturele en sportieve vorming. Het Carmel College Salland ziet de omgeving en externe ontwikkelingen als uitdagingen en bronnen van inspiratie.
Activiteiten   Divers. Zie onze vacatures.
Sector  
Aantal vrijwilligers  
Aantal beroepskrachten  
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger