Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   VluchtelingenWerk Oost Nederland
Adres   Oude Oeverstraat 120
Postcode / laats   6811 JZ Arnhem
Contactpersoon   Amira Beganovic
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon  
E-mailadres   vrijwilliger-oost@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon   026-3702777
Tweede telefoon  
Website  
Doelstelling organisatie   VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Activiteiten   VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt onder andere de volgende activiteiten: - Begeleiding tijdens de asielprocedure - Begeleiding bij werk & integratie - Begeleiding bij gezinshereniging - Educatie
Sector   Alle sectoren
Aantal vrijwilligers   50 of meer
Aantal beroepskrachten  
Scholing   Ja
Vrijwilligerscontract   Ja
Onkostenvergoeding   Ja


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger