Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Stichting De IJssellinie
Adres   Driehoeksweg 6 a
Postcode / laats   7431 EL Diepenveen
Contactpersoon   Piet Schievink
Wanneer bereikbaar   0623132991
Functie contactpersoon   secretaris a.i.
E-mailadres   info@ijssellinie.nl
Telefoon   0384540798
Tweede telefoon  
Website   http://www.ijssellinie.nl
Doelstelling organisatie   De restanten van de IJssellinie bij Olst/Welsum beheren en openstellen voor het publiek.
Activiteiten   Rondleidingen en onderhoud restanten IJssellinie.
Sector   Kunst & Cultuur
Aantal vrijwilligers   50 of meer
Aantal beroepskrachten   0-5
Scholing   Ja
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger