Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Stichting Vrouwenplatform Carree
Adres   Schuttevaerkade 80-88
Postcode / laats   8021 DB Zwolle
Contactpersoon   Margien Vroom
Wanneer bereikbaar   maandag, dinsdag, woensdag
Functie contactpersoon   projectleider
E-mailadres   info@vpcarree.nl
Telefoon   06-25247751
Tweede telefoon   06-15429550
Website   http://www.vrouwenplatformcarree.nl
Doelstelling organisatie   Het Vrouwenplatform Carree levert een bijdrage aan de maatschappelijke en sociale positie van vrouwen in Overijssel. Met onze projecten bieden wij hulp/coaching voor meiden en vrouwen die te maken hebben met uiteenlopende problematiek. Wij zijn de stem voor vrouwen uit de stad en van het platteland, met een allochtone en autochtone achtergrond, lager en hoger opgeleide vrouwen, vrouwen met zorgtaken, vrouwen als vrijwilliger en vrouwen met betaald werk.
Activiteiten   Wij voeren een aantal belangrijke projecten uit, toegelicht op onze website. Daarnaast organiseren wij themabijeenkomsten.
Sector   Sociaal Cultureel
Aantal vrijwilligers   10-50
Aantal beroepskrachten   5-10
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Ja
Onkostenvergoeding   Ja


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger