Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Stichting `t Olde Manegepeerd
Adres   Lovènseweg 3
Postcode / laats   8146 PK Dalmsholte
Contactpersoon   Rika Lassche
Wanneer bereikbaar   ma t/m za
Functie contactpersoon   Voorzitter/penningmeester stichting
E-mailadres   info@manegepeerd.nl
Telefoon   0572 – 330223
Tweede telefoon   06 – 12874764
Website   http://www.manegepeerd.nl
Doelstelling organisatie   Het doel van stichting ’t Olde Manegepeerd is het bieden van opvang aan uitgewerkte manegepaarden en -pony’s. Hiermee wil de stichting voorkomen dat paarden die hun hele leven hard gewerkt hebben worden afgemaakt, zodra ze niet meer rendabel zijn voor de manege.
Activiteiten   Paarden verzorgen, stallen mesten, onderhoudswerkzaamheden bv.schilderwerk, helpen bij kijk- en doe dagen bv. koffie schenken.
Sector   Dieren, Natuur & Milieu
Aantal vrijwilligers   5-10
Aantal beroepskrachten  
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger