Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Stichting Marke Haarle
Adres   Poggenbeltweg 2
Postcode / laats   7448 PM Haarle
Contactpersoon   Els van der Meer
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon   secretaris
E-mailadres   elsvandermeer@home.nl
Telefoon   0548-595723
Tweede telefoon  
Website   http://www.stichtingmarkehaarle.nl
Doelstelling organisatie   Stichting Marke Haarle is opgericht op 2 oktober 1985 en is vanaf dat moment bezig met het verzamelen middels aankoop of anderszins, onderzoeken, beheren, registreren, publiceren en tentoonstellen van zaken en gegevens betreffende de geschiedenis van Haarle,gemeente Hellendoorn, een en ander in de ruimste zin des woords
Activiteiten   * het in stand houden en uitbreiden van ons archief * belangstellenden gelegenheid te geven gebruik te maken van het archief * het houden van themavonden die met de geschiedenis en cultuur van Haarle te maken hebben * belangstellenden actief in aanraking te brengen met de geschiedenis van Haarle, bijv. bij tentoonstellingen publicaties te verzorgen over de rijke historie van Haarle
Sector   Kunst & Cultuur
Aantal vrijwilligers   0-5
Aantal beroepskrachten  
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger