Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Lokaal FNV Salland i.o.
Adres   Westdorplaan 114
Postcode / laats   8101 BJ Raalte
Contactpersoon   Gerard Klein Douwel
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon  
E-mailadres   gkleindouwel@hetnet.nl
Telefoon   0572-356110
Tweede telefoon  
Website   http://www.fnvbondgenoten.nl
Doelstelling organisatie   De FNV wil een samenleving die alle burgers gelijke kansen biedt. Een duurzame samenleving, die recht doet aan de diversiteit in de bevolking. De FNV werkt daaraan door op te komen voor materiŽle en immateriŽle belangen van werknemers, zzp''ers en uitkeringsgerechtigden. De FNV staat open voor mensen van alle gezindten
Activiteiten   De FNV behartigt de belangen van mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, werkenden, uitkeringsgerechtigden, mensen van Nederlandse en van buitenlandse afkomst. De bonden bepalen samen de taken, de speerpunten en het gemeenschappelijke beleid. De FNV voert zijn taak uit in nauw overleg met het federatiebestuur en de bonden. Zo wordt het cao-proces door de vakcentrale gecoŲrdineerd. Er worden campagnes gevoerd om de standpunten en toekomstvisie aan publiek en politiek duidelijk te maken.
Sector   Belangen
Aantal vrijwilligers   0-5
Aantal beroepskrachten  
Scholing   Ja
Vrijwilligerscontract   Ja
Onkostenvergoeding   Ja


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger