Kenniskaravaan 7 oktober: De gemeentelijke vrijwilligersverzekering

Op maandagavond 7 oktober van 19.00 - 21.00 uur organiseert het Vrijwilligerspunt Raalte
samen met de Raalter Uitdaging wederom een inspirerende Kenniskaravaan in het
Gemeentehuis, Zwolsestraat 16, Raalte. Deze keer staat de kenniskaravaan in het teken van
de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.


Iedereen die vrijwilligerswerk doet valt automatisch onder de gemeentelijke
vrijwilligersverzekering. Maar veel organisaties en vrijwilligers weten niet van het bestaan of
hebben geen idee wanneer ze aanspraak kunnen maken op deze verzekering. Laat je
bijpraten over deze verzekering en weet wanneer je er een beroep op kunt doen!

Wat valt er onder de dekking van deze verzekering? Is aanvulling nodig? Hoe zit het met de
bestuurdersaansprakelijkheid? Wat als mijn organisatie een evenement organiseert? En
hoe verhoudt deze verzekering zich tot mijn persoonlijke verzekering(en)?

Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd door een specialist van Centraal Beheer,
over alle ins en outs van deze verzekering. Ook de aanpassingen die de verzekering de
laatste tijd heeft ondergaan komen aan bod. Zo is er een bredere dekking en vallen ook
mantelzorgers nu (deels) onder deze verzekering. Verder is er tijdens deze avond veel
ruimte voor het stellen van vragen.

Meld je aan voor 30 september a.s. via: info@raalteruitdaging.nl of p.zandbelt@wijz.nu.

Graag ontmoeten we jou op 7 oktober a.s. bij deze Kenniskaravaan.


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger