Rotaryclub Raalte op zoek naar ‘de Sallandse Kei’

Rotaryclub Raalte wil ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum onder de aandacht brengen dat het heel waardevol is dat Sallandse jongeren maatschappelijk actief zijn. Om dit te bereiken, roepen we maatschappelijke organisaties in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe op om jonge vrijwilligers voor te dragen voor de eervolle titel van ‘de Sallandse kei’.

Welke Sallandse jongere, in de leeftijd tussen 15 en 27 jaar, moet volgens u door Rotary Raalte uitgeroepen worden tot ‘de Sallandse kei’ en mag daarmee vijfhonderd euro bestemmen voor een maatschappelijke organisatie in Raalte of Olst-Wijhe waar hij/zij zich als vrijwilliger voor inzet.

Wilt u één van uw jonge vrijwilligers voordragen voor de titel ‘de Sallandse kei’. Bekijk dan onderstaande criteria en stuur het voordrachtformulier volledig ingevuld in vóór 31 mei 2019.

Die voordracht moet voldoen aan de volgende criteria:

-         Jongere met leeftijd tussen 15 en 27 jaar (op jubileumdatum 29 september 2019)

-         Woonachtig in Salland

-         Aantoonbaar actief op maatschappelijk gebied in Raalte of Olst-Wijhe voor meer dan 1 jaar

-         Voortrekkersrol bij de activiteit of actief op meer dan één terrein

-         Activiteit met zichtbare impact in de gemeenschap

-         Inzet is vrijwillig en onbezoldigd

-         Voorgedragen door een meerderjarige inwoner van Raalte of Olst-Wijhe die geen (directe) familie
          is van de kandidaat en met instemming van de kandidaat

-         Voordracht ondersteund door meerdere personen waarbij referenties kunnen worden ingewonnen

Een onafhankelijke jury bestaande uit wethouder Gerria Toeter uit Raalte en wethouder Marcel Blind uit Olst-Wijhe, twee vertegenwoordigers vanuit maatschappelijke organisaties en één Rotary-lid, zal de voordrachten beoordelen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rotary.nl/raalte


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger