Sterk door Vrijwilligerswerk

Sterk door Vrijwilligerswerk begeleidt burgers die een sociale boost kunnen gebruiken naar vrijwilligerswerk en roept maatschappelijke organisaties op hun deuren te openen voor deze doelgroep.

Voor sommige mensen is het erg moeilijk om de stap te zetten om vrijwilligerswerk te doen of om vrijwilligerswerk te vinden.

Dit kan bijvoorbeeld komen omdat er sprake is van een lichamelijke of psychische beperking, maar ook omdat iemand in een sociaal isolement zit en de deur niet goed uit durft of de Nederlandse taal niet goed beheerst.

Juist voor deze mensen is het goed om weer, net als ieder ander, mee te doen in de maatschappij. Vrijwilligerswerk levert sociale contacten op, geeft dagstructuur , kan je zelfvertrouwen vergroten en kan voor sommige mensen zelfs een opstap zijn naar betaalde arbeid.

Voor meer info, bekijk het filmpje.

 Wilt u zich aanmelden voor of hebt u vragen over Sterk door Vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met:
Mirjam Bongertman m.bongertman@wijz.nu, tel. 06-82547456.

Sterk door Vrijwilligerswerk is mede mogelijk gemaakt door:

- VSB Fonds
- Fonds NutsOhra
- Rabobank Salland


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger