Geld nodig?

Middelen zijn natuurlijk altijd nodig om vrijwilligersorganisaties draaiende te houden.

Subsidie
De gemeente Raalte kent verschillende mogelijkheden voor subsidieverlening. Naast gemeentelijke subsidies zijn er vaak ook nog andere mogelijkheden. U kunt deze vinden via het subsidieloket voor verenigingen, stichtingen, instellingen en non-profit organisaties. Landstede Welzijn biedt begeleiding (indien gewenst) bij het digitale subsidie loket.

Fondsenwerving
Fondsenwerving is veel breder dan het zoeken naar financiën. We hebben het dan over werving van kennis, menskracht, diensten, geld of materialen. Via fondsen, sponsors en donateurs, maar ook via subsidies, aanbestedingen en zelffinanciering kunt u uw organisatie gezond houden. Meer informatie.

Beursvloer
Het idee van de Beursvloer is dat partijen die anders elkaar niet snel tegen komen, hier in gesprek raken.Afgevaardigden van vrijwilligersorganisaties en bedrijven ontmoeten elkaar en gaan netwerken.
Er zijn verschillende expertisehoeken waar de deelnemers met hun vraag of aanbod terecht kunnen. Denk hierbij aan menskracht, materiaal of deskundigheid. In een dergelijke hoek treffen zij alle organisaties die een vraag of aanbod hebben op dat gebied. Hoekmannen helpen bij het maken van een match. Hoekmannen zijn mensen die een groot lokaal netwerk hebben en zo de juiste personen met elkaar in contact kunnen brengen.


Ga naar SallandDoet

direct aanmelden als vrijwilliger